Thư điện tử: info@yangtze-solar.com
Điện thoại: 0551-64437136
Liên hệ với chúng tôi

Dương tử Solar Power Co., Ltd
E-mail: info@yangtze-solar.com
Skype: Dương tử năng lượng mặt trời
What'App: 0086-188 5826 1705
Điện thoại: 0086-188 5826 1705

Fax: 0086-551-64437729

Web: www.yangtze-power.com

Địa chỉ: No.72 Shufeng Road, Thục, Heifei, Anhui P.R. Trung Quốc; No.188, Huafang Road, Jiangyin, Jiangsu P.R. Trung Quốc

Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tin tức

Nguyên tắc làm việc của pin lithium là gì

Aug 26, 2018

Nguyên tắc làm việc của pin lithium là gì?

Pin kim loại Lithium :

Pin lithium kim loại thường là một loại pin sử dụng mangan dioxit như một vật liệu điện cực dương, kim loại lithium hoặc kim loại hợp kim của chúng như một vật liệu điện cực âm, và một dung dịch điện giải không dính.

Phản ứng điện: Li + MnO2 = LiMnO2

Pin Lithium Ion :

Pin lithium ion thường là pin sử dụng một oxit kim loại hợp kim lithium như một vật liệu điện cực dương, graphite như một vật liệu điện cực âm, và một chất điện phân không dính.

Phản ứng xảy ra trên điện cực dương tích điện là

LiCoO2 == Li (1-x) CoO2 + XLi ++ Xe- (electron)

Phản ứng xảy ra trên điện cực âm tính phí là

6C + XLi ++ Xe- = LixC6

Pin sạc phản ứng tổng số: LiCoO2 + 6C = Li (1-x) CoO2 + LixC6

điện cực dương

Vật liệu catôt: Có nhiều vật liệu catốt tùy chọn, và hầu hết các sản phẩm chủ đạo đều sử dụng phosphate sắt lithium. So sánh vật liệu catốt khác nhau:

LiCoO2

3.7 V

140 mAh / g

Li2Mn2O4

4,0 V

100 mAh / g

LiFePO4

3,3 V

100 mAh / g

Li2FePO4F

3,6 V

115 mAh / g

Phản ứng điện cực dương: Các ion Lithium được nhúng trong khi xả, và các ion lithium được khử ion trong quá trình sạc. Khi sạc: LiFePO4 → Li1-xFePO4 + xLi + + xe xả: Li1-xFePO4 + xLi + + xe- → LiFePO4.

điện cực âm

Vật liệu anode: Graphite chủ yếu được sử dụng. Nghiên cứu mới cho thấy titanate có thể là vật liệu tốt hơn.

Phản ứng điện cực âm: Lithium ion được khử khí trong quá trình xả, và các ion lithium được nhúng trong khi sạc.

Khi sạc: xLi + + xe- + 6C → LixC6

Khi xả: LixC6 → xLi + + xe- + 6C

Yangtze Solar Power Co, Ltd

E-mail: info@yangtze-solar.com

Điện thoại: 0086-188 5826 1705

Fax: 0086-551-64437729