Thư điện tử: info@yangtze-solar.com
Điện thoại: 0551-64437136
Liên hệ với chúng tôi

Dương tử Solar Power Co., Ltd
E-mail: info@yangtze-solar.com
Skype: Dương tử năng lượng mặt trời
What'App: 0086-188 5826 1705
Điện thoại: 0086-188 5826 1705

Fax: 0086-551-64437729

Web: www.yangtze-power.com

Địa chỉ: No.72 Shufeng Road, Thục, Heifei, Anhui P.R. Trung Quốc; No.188, Huafang Road, Jiangyin, Jiangsu P.R. Trung Quốc

Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Dương tử Solar Power Co., Ltd

E-mail: info@yangtze-solar.com
Skype: Dương tử năng lượng mặt trời
App là gì: 0086-188 5826 1705

Điện thoại: 0086-188 5826 1705

Fax: 0086-551-64437729

Web: www.yangtze-power.com

Địa chỉ: No.72 Shufeng Road, Thục, Heifei, Anhui P.R. Trung Quốc

No. 188, Huafang Road, Jiangyin, Jiangsu P.R. Trung Quốc